Driftoptimering af dit værksted

Kontakt CarsAhead

Drift af værksted

Driftoptimering af dit værksted

Foredrag og peptalks

Varighed 4 timer/ Pris 14.995,-

Hvad får du ud af samarbejdet med os ?

Der tjenes for lidt og fremtiden truer

Indtjeningen i branchen er ulige fordelt, hvor store aktører i den ene ende vokser støt og drives hastigt frem med investeringer i fremtidens marked, og andre ligger fladt og med en ledelse, strategi og økonomi, der ikke giver basis for en reel fremtid.

Forandringerne kommer og dem skal den enkelte aktør i branchen tilpasse sig i tide. Uddannelse i ny teknik og kompetencer tilpasset markedet er nødvendige og investering i tidssvarende produktionsudstyr et must. Samtidig er der mere end 3 million person- og varebiler på de danske veje, som på konventionel teknik og ejerskab, skal holdes kørende mange år endnu. CarsAhead hjælper med at finde balancen og den fremadrettede strategi for forhandlere, værksteder og øvrige aktører i branchens værdikæde.